Het VSC is een consortium van de vijf Vlaamse universiteiten. Dit consortium heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het staat in voor de bouw van een Tier-1- en Tier-2-infrastructuur en dit volgens het Europees piramidemodel. De medewerkers werden aan de vijf Vlaamse universiteiten aangesteld. Samen vormen ze een geïntegreerd team dat instaat voor de opleiding en de ondersteuning van de gebruikers. Voor gespecialiseerde ondersteuning kan
elke instelling beroep doen op dé specialist aan welke instelling hij of zij ook verbonden is. Zoals reeds eerder aangegeven werd, investeren de universiteiten met eigen middelen mee in de HPC-infrastructuur en kan men beroep doen op de centrale diensten van deze instellingen. Bovendien biedt de inbedding in een academische omgeving opportuniteiten voor de samenwerking met industriële partners.

Het VSC-project wordt beheerd door het FWO, dat daarvoor de nodige middelen krijgt van de Vlaamse Regering.

Operationeel wordt het VSC aangestuurd door de Werkgroep HPC die uit medewerkers van het FWO en de HPC-coördinatoren van de universiteiten bestaat. De Werkgroep HPC komt maandelijks samen. Tijdens deze overlegmomenten worden niet alleen operationele afspraken gemaakt maar wordt ook strategisch advies aan de Raad van Bestuur gegeven.

Daarnaast zijn er nog vier commissies die een rol spelen bij de werking van het VSC. Dit zijn de VSC Gebruikerscommissie, de Tier-1-evaluatiecommissie, de Industrial Board en de Wetenschappelijke Adviesraad.

VSC Gebruikerscommissie

De VSC Gebruikerscommissie werd opgericht om te adviseren over de behoeften van de gebruikers en voorstellen te formuleren om de dienstverlening met inbegrip van de opleiding van gebruikers te verbeteren. Daarnaast werkt de Gebruikerscommissie ook mee aan het onderhouden van contact met de gebruikers door middel van het verspreiden van de informatie over het VSC en het sensibiliseren van de (potentiële) gebruikers en de organisatie van de jaarlijkse gebruikersdag.

Dit zijn de leden die door de universitaire associaties voorgedragen worden. Ze zijn gerangschikt in alfabetische volgorde van de vestigingsstad:

 • AUHA: Wouter Herrebout, plaatsvervanger Bart Partoens
 • UAB: Frank De Proft, plaatsvervanger Win Thiery
 • AUGent: Marie-Françoise Reyniers of Veronique Van Speybroeck
 • AU-HL: Sorin Pop, plaatsvervanger Sofie Thijs
 • Associatie KU Leuven: Dirk Roose, plaatsvervanger Nele Moelans

De leden die door de Strategische Onderzoekscentra voorgedragen werden, zijn:

 • VIB: Steven Maere, plaatsvervanger Frederik Coppens
 • imec: Wilfried Verachtert
 • VITO: Clemens Mensink, plaatsvervanger Katrijn Dirix
 • Flanders Make: Marc Engels, plaatsvervanger Paolo Campestrini

Namens de Industrial Board:

 • Benny Westaedt, plaatsvervanger Mia Vanstraelen

Tier-1-evaluatiecommissie

Deze commissie evalueert de aanvragen die ingediend werden in verband met rekentijd op de Tier-1. Zij kent eveneens de rekentijd toe.

De samenstelling van deze commissie ziet er als volgt uit:

 • Walter Lioen, voorzitter (SURFsara, Nederland);
 • Nicole Audiffren (Cines, Frankrijk);
 • Isabelle Dupays (IDRIS-CNRS, Frankrijk);
 • Gavin Pringle (EPCC, VK);
 • Robin Richardson (UCL, IRIS, VK).

Het secretariaat van deze commissie wordt door het FWO waargenomen.

Industrial Board

De Industrial Board dient als communicatiekanaal tussen het VSC en de Vlaamse industrie. Het VSC biedt op grote schaal wetenschappelijk/technisch rekenen (HPC) aan de Vlaamse onderzoekswereld en industrie aan. De Industrial Board kan de uitwisseling van ideeën en expertise tussen kennisinstellingen en industrie versterken.

De Industrial Board ontwikkelt initiatieven om bedrijven en non-profit instellingen te informeren over de toegevoegde waarde die HPC levert bij het ontwikkelen en optimaliseren van diensten en producten en promoot de diensten die het VSC aan bedrijven levert zoals consultancy, onderzoekssamenwerking, training en rekenkracht.

De leden zijn:

 • Mia Vanstraelen (IBM)
 • Charles Hirsch (Numeca)
 • Herman Van der Auweraer (Siemens Industry Software NV)
 • Benny Westaedt (Van Havermaet)
 • Marc Engels (Flanders Make)
 • Marcus Drosson (Umicore)
 • Sabien Vulsteke (BASF Agricultural Solutions)
 • Birgitta Brys (Worldline)