De VSC-infrastructuur bestaat uit twee lagen. De centrale Tier-1-infrastructuur dient in de eerste plaats voor het verwerken van grote parallelle jobs. Daarnaast bestaat deze infrastructuur ook uit een kleine testcluster voor toekomstige technologieën. Het kleinere rekenwerk is de taak van de Tier-2-infrastructuur. Deze is over een aantal locaties verspreid, staat dichter bij de gebruiker en is sterker ingebed in de campusnetwerken. Ook de clusters zijn onderling verbonden en geïntegreerd.

De infrastructuur is toegankelijk voor al het wetenschappelijk onderzoek dat aan de Vlaamse universiteiten en publieke kennisinstellingen plaatsvindt. Soms kan er wel een bijdrage in de kosten gevraagd worden. Ook de industrie kan van deze infrastructuur gebruikmaken, mits betaling van de kosten die hieraan verbonden zijn.

Vragen? Meer informatie nodig? Contacteer ons!