De VSC account

Om gebruik te kunnen maken van de infrastructuur van het VSC heb je een VSC-gebruikersid of kortewel VSC account nodig. Met een VSC account heb je direct toegang tot het grootste deel van de infrastructuur, al heb je soms maar een beperkte hoeveelheid rekentijd ter beschikking. Voor de tier-1-rekencluster moet je een projectaanvraag indienen (of moet je gedekt worden door een projectaanvraag binnen je groep). Ook voor sommige meer gespecialiseerde hardware moet je apart toegang vragen, typisch aan de coördinator van je instelling, omdat we zeker willen zijn dat die (meestal duurdere hardware) op efficiënt gebruikt wordt voor het soort toepassingen waarvoor die werd gekocht.

Wie kan toegang krijgen?

  • Onderzoekers aan de Vlaamse universitaire associaties. In vele gevallen kan je je account aanvragen via een volledig geautomatiseerde aanvraagprocedure, maar in een aantal gevallen moet je een aanvraag richten aan je lokaal ondersteuningsteam. Specifieke details over deze procedures vind je op de “Account request”-pagina in de gebruikersdocumentatie.
  • Masterstudenten kunnen in het kader van hun eindwerk. Hiervoor zal je promotor eerst de goedkeuring moeten geven. Je vindt alle details op de “Account request”-pagina in de gebruikersdocumentatie.
  • Cursussen aan de KU Leuven en UHasselt: Als docent kan je ook gebruik maken van de lokale Tier-2-infrastructuur in het kader van sommige cursussen (en wanneer de software niet kan draaien in de PC-klassen of de computers daar niet krachtig genoeg zijn). Je vindt alle details over de aanvraagprocedure op de “Account request”-pagina in de gebruikersdocumentatie. Het is belangrijk dat de aanvraag tijdig ingediend wordt, minstens een tweetal weken voor de aanvang van de werkcolleges.
  • Onderzoekers van iMinds en het VIB. De aanvraag kan verlopen via je gastuniversiteit. Hetzelfde geldt voor onderzoeker aan de universitaire ziekenhuizen en onderzoeksinstituten onder het gezag of het toezicht van een universiteit of een hogeschool, zoals een bijzonder universitair instituut, vermeld in artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.
  • Onderzoekers aan andere Vlaamse publieke onderzoeksinstellingen: Je kan rekenen op de Tier-1-infrastructuur via een projectaanvraag of op de Tier-2-infrastructuur. na contact met één van de coördinatoren
  • Bedrijven, niet-Vlaamse publieke kennisinstellingen en not-for-profit organisaties kunnen rekentijd aankopen op de infrastructuur. De modaliteiten staan uitgelegd op de pagina “Rekentijd aankopen”.

Bijkomende informatie

Voor je je VSC-account aanvraagt, is het nuttig om eerst na te gaan of de infrastructur wel geschikt is voor je toepassing. Windows of OS X programma’s bijvoorbeeld kunnen niet draaien op onze infrastructuur. We gebruiken het Linux-besturingssysteem. De infrastructuur dient ook niet echt om toepassingen te draaien waarvoor de rekenkracht van een goede laptop volstaat. De pagina’s over de Tier-1 infrastructuur en Tier-2 infrastructuur in dit deel van de website geven een hoog-niveau beschrijving van onze infrastructuur. Heb je meer details nodig, dan vind je die in de gebruikersdocumentatie op het gebruikersportaal. Bij twijfel kan je ook je lokale ondersteuningsteam contacteren, hiervoor is geen VSC-account nodig.

Verder kan je best eerst de pagina “Account Request” in de gebruikersdocumentatie eens bekijken en de nodige software op je PC installeren. Links naar informatie daarover vind je ook op die pagina.

Het kan ook nuttig zijn om één van de introductiecursussen te volgen die we periodiek organiseren aan alle universiteiten. Hiervoor kan je echter best al de aanvraagprocedure voor een VSC-account doorlopen hebben omdat je dan ook de oefeningen kan maken tijdens de cursus. Voor wie niet vertrouwd is met het gebruik van een Linux-supercomputer dringen we hard aan op het volgen van zo’n cursus. We hebben immers niet voldoende personeelsleden om iedereen bij alle eenvoudige vragen individueel te helpen.

Er is één uitzondering op de regel dat je een VSC account nodig hebt om de systemen te kunnen gebruiken. Als je een geldig VUB-account hebt, kan je gebruik maken van het VUB Tier-2 systeem.\

Bij je account horen ook twee blokken schijfruimte: je home directory en je data directory. Beiden zijn toegangkelijk vanop alle VSC-clusters. Wanneer je inlogt op een bepaalde cluster, krijg je daar ook één of meerdere blokken schijfruimte tijdelijke schijfruimte toegewezen, de zogenaamde scratch directories. Welke directory voor welk soort data dient, staat uitgelegd in de gebruikersdocumentatie.

Je account geeft je niet automatisch toegang tot alle beschikbare software. Vrij beschikbare software kan je gewoon gebruiken, evenals een aantal compilers en andere ontwikkelingstools. Voor de meeste commerciële software moet je eerst aantonen dat je over een geldige licentie beschikt (of moet degene die de licentie op de cluster betaald heeft, toelaten dat je die gebruikt). Hiervoor kan je je lokaal ondersteuningsteam contacteren.

Vragen? Meer informatie nodig? Contacteer ons!