De VSC-infrastructuur is ook toegankelijk voor de industrie en niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen tegen betaling. We beschrijven hier de modaliteiten.

Tier-1

Het is mogelijk om tegen betaling toegang te krijgen tot de Tier-1 infrastructuur van het VSC. In een eerste fase is het mogelijk om tot 100 nodedagen gratis te rekenen om na te gaan of de infrastructuur geschikt is voor uw toepassingen. Hierbij krijgt u ook ondersteuning voor de installatie van software en het gebruik van de infrastructuur. Wanneer er voor uw toepassingen een licentie nodig is, dient u daar wel zelf voor in te staan.

Voor verder gebruik is er een driepartijenovereenkomst nodig met KU Leuven als uitbater van het systeem en het FWO. U wordt enkel gefactureerd voor de gebruikte rekentijd en gereserveerde schijfruimte, volgens de volgende tarieven:

Samenvatting van de tarieven (inclusief BTW):

CPU/nodedag

Schijfcapaciteit /TB/mnd

Niet-Vlaamse publieke onderzoeksinstellingen en non-profit -organisaties

€ 13

€ 15

Industrie

€ 13

€ 15

De kostprijs van een nodedag is 13 euro en omvat ook de overhead en basisondersteuning door het Tier-1-team. Meer geavanceerde ondersteuning door specialisten is hierbij niet inbegrepen. De prijs voor 1 TB schijfopslagcapaciteit is 15 euro per maand, opnieuw inclusief de overhead en basisondersteuning.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze industriële account manager (FWO).

Tier-2

Het is ook mogelijk om toegang te krijgen tot de Tier-2 infrastructuur binnen het VSC. Binnen de Tier-2 infrastructuur zijn er ook clusters die afgestemd zijn op speciale toepassingen, bijvoorbeeld kleine clusters met GPU of Xeon Phi, een grote shared memory machine voor toepassingen die voor dit model geschreven zijn, of een cluster voor Hadoop toepassingen. Zie ook het hoog-niveau overzicht en de pagina's met details over de infrastructuur.

Voor meer informatie en concrete afspraken kan u contact opnemen met de coördinator van de instelling die de betreffende infrastructuur uitbaat. In dit geval sluit u een overeenkomst af met deze instelling, zonder dat het FWO daarbij betrokken moet worden.

Vragen? Meer informatie nodig? Contacteer ons!